Airport Area Development Advisor

Vacature

Connect Business Advisory is voor Curaçao Airport Holding N.V. (‘CAH’) op zoek naar een Airport Area Development Advisor. CAH heeft een belangrijke toezichthoudende functie ten aanzien van de luchthaven. Daarnaast draagt CAH zorg voor de ontwikkeling van de omliggende terreinen en het (mede) bevorderen van het vliegverkeer (airlift) voor passagiers en cargo van en naar Curaçao. Ook is CAH als overheids-N.V. belast met het zorgdragen voor samenhang tussen enerzijds de luchthaven en de luchthavenactiviteiten en anderzijds de groeistrategie van Curaçao.


Profiel

 • Uitstekende analytische, organisatorische en communicatieve vaardigheden.

 • Inzicht in de lokale sociale en bestuurlijke omstandigheden.

 • Ruime kennis van de voor de functie relevante computerapplicaties, in het bijzonder Microsoft Excel.

 • Kennis en ervaring met aanbestedingen, gunningsprocessen en bouwvergunning-aanvragen.

 • Kennis van en ervaring met complex projectmanagement.

 • Uitstekende advies-, rapportage- presentatie- en onderhandelingsvaardigheden.

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels en liefst ook Papiaments.

 • Kennis van en ervaring met luchthavens is een pre.


Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

  • Levert een bijdrage aan de verdere uitbreiding en implementatie van het ontwikkelingsplan voor de Airport Area.
  • Doet onderzoek naar en geeft advies op het gebied van openbare ruimtes rondom de Curaçaose luchthaven.
  • Signaleert ontwikkelingen in de lokale en internationale markt en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen en/of business cases op het gebied van Airport Area Development.
  • Maakt tekeningen en schetsen van nieuwe plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
  • Schakelt met verschillende partijen, zoals wegenbouwers, de Overheid en architecten.
  • Draagt in het kader van het ontwikkelingsplan voor de Airport Area bij aan de totstandkoming van business cases, projectplannen, begrotingen, financieringsvoorwaarden, programma’s van eisen, MOU’s/LOI’s, projectplanningen, Project Development Agreements (PDA’s), leaseovereenkomsten, technische specificaties, enzovoorts.
  • Draagt zorg voor immer actuele en volledige registratie van alle terreinen en gebouwen binnen de Airport Area.
  • Participeert in interne en externe projectgroepen en werkgroepen en fungeert zo nodig in de rol van projectleider. Verzorgt zo nodig het projectmanagement van interne en externe projecten.
  • Zorgt ervoor dat alle projectdossiers gerelateerd aan de Airport Area altijd up-to-date zijn.
  • Draagt bij aan de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten binnen de Airport Area vanaf de projectinitiatie tot en met de projectuitvoering.
  • Bewaakt mede de projectplanningen en projectbudgetten. Signaleert en rapporteert afwijkingen en initieert interventies indien nodig.
  • Draagt zorg voor de bewaking van de naleving van voorwaarden en veiligheidsrichtlijnen bij de uitvoering van ontwikkelingsprojecten. Signaleert en rapporteert afwijkingen en initieert interventies indien nodig.
  • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van bouwoverleg, de bewaking en beoordeling van op te leveren producten en het oplossen eventuele uitvoeringsproblemen op.
  • Is verantwoordelijk voor het property management van het Airport Area gebied en de verzorging van het technisch beheer. Draagt bij aan het contractbeheer.
  • Draagt zorg voor immer correcte en volledige dossiers, inclusief onder meer vergunningen, verhuurcontracten, onderhoudscontracten, garantiebewijzen, GIS-gegevens, enzovoorts.
  • Is medeverantwoordelijk voor het signaleren en rapporteren van illegale bouw en het nemen van maatregelen om dit te voorkomen en aan te pakken.
  • Draagt bij aan de tijdige aanlevering van juiste en betrouwbare managementinformatie voor wat betreft Airport Area Development. Draagt in dit kader zorg voor periodieke informatieverschaffing aan de Airport Area Development Manager middels onder meer maandrapportages, kwartaalrapportages en andere tussentijdse rapportages.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

 • HBO of WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld Projectontwikkeling, Planologie, Urban Planning, Vastgoed of vergelijkbaar
 • Uitstekende analytische, organisatorische, commerciële en communicatieve vaardigheden.
 • Kennis van en ervaring met aanbestedingen, gunningsprocessen en bouwvergunningsaanvragen.
 • Ervaring met luchthavens is een pre.
 • Uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands en Engels en liefst ook Papiaments.

Geïnteresseerd in deze functie?