Airport Area Development Manager

Vacature

Connect Business Advisory is voor Curaçao Airport Holding N.V. (‘CAH’) op zoek naar een Airport Area Development Manager. CAH heeft een belangrijke toezichthoudende functie ten aanzien van de luchthaven. Daarnaast draagt CAH zorg voor de ontwikkeling van de omliggende terreinen en het (mede) bevorderen van het vliegverkeer (airlift) voor passagiers en cargo van en naar Curaçao. Ook is CAH als overheids-N.V. belast met het zorgdragen voor samenhang tussen enerzijds de luchthaven en de luchthavenactiviteiten en anderzijds de groeistrategie van Curaçao.


Profiel

 • Uitstekende analytische, organisatorische, commerciële en communicatieve vaardigheden.

 • Inzicht in de lokale sociale en bestuurlijke omstandigheden.

 • Ruime kennis van de voor de functie relevante computerapplicaties, in het bijzonder Microsoft Excel.

 • Ervaring met aanbestedingen, gunningsprocessen en bouwvergunning-aanvragen.

 • Kennis van en ervaring met complex projectmanagement.

 • Uitstekende advies-, rapportage- presentatie- en onderhandelingsvaardigheden.

 • Uitstekende leidinggevende vaardigheden en in staat een goede relatie met de medewerkers te onderhouden.

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels en liefst ook Papiaments.

 • Kennis van en ervaring met luchthavens is een pre.


Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en implementatie van het ontwikkelingsplan voor de Airport Area en schept de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het plan.

 • Levert een bijdrage aan de (strategische) beleidsontwikkeling.

 • Signaleert ontwikkelingen in de lokale en internationale markt en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen en/of business cases op het gebied van Airport Area Development.

 • Schakelt met verschillende partijen, zoals wegenbouwers, de Overheid en architecten.

 • Onderhoudt een lokaal en internationaal netwerk met (potentiële) investeerders, strategische partners, sponsoren en belangstellenden in relatie tot de Airport Area.

 • Draagt binnen de kaders van het ontwikkelingsplan voor de Airport Area zorg voor de (coördinatie van de) totstandkoming van business cases, projectplannen, begrotingen, financieringsvoorwaarden, programma’s van eisen, MOU’s/LOI’s, projectplanningen, Project Development Agreements (PDA’s), leaseovereenkomsten, technische specificaties, enzovoorts.

 • Initieert en bewaakt marketingactiviteiten gerelateerd aan Airport Area Development.

 • Participeert in interne en externe projectgroepen en werkgroepen en fungeert zo nodig in de rol van projectleider. Verzorgt het projectmanagement van interne en externe projecten.

 • Zorgt ervoor dat alle projectdossiers gerelateerd aan de Airport Area altijd up-to-date zijn.

 • Draagt zorg voor de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten binnen de Airport Area vanaf de projectinitiatie tot en met de projectuitvoering.

 • Bewaakt projectplanningen en projectbudgetten. Signaleert en rapporteert afwijkingen en initieert interventies indien nodig.

 • Is verantwoordelijk voor het property management van het Airport Area gebied en de verzorging van het contractbeheer.

 • Draagt zorg voor immer correcte en volledige dossiers, inclusief onder meer vergunningen, verhuurcontracten, onderhoudscontracten, garantiebewijzen, GIS-gegevens, enzovoorts.

 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en rapporteren van illegale bouw en het nemen van maatregelen om dit te voorkomen en aan te pakken.

 • Is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van juiste en betrouwbare managementinformatie voor wat betreft Airport Area Development. Draagt in dit kader zorg voor periodieke informatieverschaffing aan de Managing Director middels onder meer maandrapportages, kwartaalrapportages en andere tussentijdse rapportages.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

 • HBO of WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld Projectontwikkeling, Planologie, Urban Planning, Vastgoed of vergelijkbaar
 • Uitstekende analytische, organisatorische, commerciële en communicatieve vaardigheden.
 • Kennis van en ervaring met aanbestedingen, gunningsprocessen en bouwvergunningsaanvragen.
 • Ervaring met luchthavens is een pre.
 • Uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands en Engels en liefst ook Papiaments.

Geïnteresseerd in deze functie?