Airport Area Development Manager

Vacature

Connect Business Advisory is voor Curaçao Airport Holding N.V. (‘CAH’) op zoek naar een Airport Area Development Manager (Urban Planner). CAH heeft een belangrijke toezichthoudende functie ten aanzien van de luchthaven. Daarnaast draagt CAH zorg voor de ontwikkeling van de omliggende terreinen en het (mede) bevorderen van het vliegverkeer (airlift) voor passagiers en cargo van en naar Curaçao. Ook is CAH als overheids-N.V. belast met het zorgdragen voor samenhang tussen enerzijds de luchthaven en de luchthavenactiviteiten en anderzijds de groeistrategie van Curaçao.


Taken en verantwoordelijkheden

De Airport Area Development Manager (Urban Planner):

• Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een ontwikkelingsplan voor de Airport Area en schept de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het plan.

• Doet onderzoek naar en geeft advies op het gebied van openbare ruimtes rondom de Curaçaose luchthaven.

• Signaleert ontwikkelingen in de lokale en internationale markt en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen en/of business cases op het gebied van Airport Area Development.

• Onderhoudt een lokaal en internationaal netwerk met (potentiële) investeerders, strategische partners, sponsoren en belangstellenden in relatie tot de Airport Area.

• Draagt binnen de kaders van het vastgestelde ontwikkelingsplan voor de Airport Area zorg voor de (coördinatie van de) totstandkoming van business cases, projectplannen, begrotingen, financieringsvoorwaarden, programma’s van eisen, MOU’s/LOI’s, projectplanningen, Project Development Agreements (PDA’s), leaseovereenkomsten, technische specificaties, enzovoorts.

• Participeert in interne en externe projectgroepen en werkgroepen en fungeert zo nodig in de rol van projectleider. Verzorgt het projectmanagement van interne en externe projecten.

• Bewaakt projectplanningen en projectbudgetten. Signaleert en rapporteert afwijkingen en initieert interventies indien nodig.

• Is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van juiste en betrouwbare managementinformatie voor wat betreft Airport Area Development. Draagt in dit kader zorg voor periodieke informatieverschaffing aan de Managing Director middels onder meer maandrapportages, kwartaalrapportages en andere tussentijdse rapportages.

• Is verantwoordelijk voor het signaleren en rapporteren van illegale bouw en het nemen van maatregelen om dit te voorkomen en aan te pakken.

• Draagt zorg voor de bewaking van de naleving van voorwaarden en veiligheidsrichtlijnen bij de uitvoering van ontwikkelingsprojecten. Signaleert en rapporteert afwijkingen en initieert interventies indien nodig.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

  • HBO/WO-opleiding in de richting Urban Design, Sociale Geografie, Stedenbouwkunde, Planologie of vergelijkbaar.
  • Uitstekende analytische, organisatorische, commerciële en communicatieve vaardigheden.
  • Kennis van en ervaring met aanbestedingen, gunningsprocessen en bouwvergunning-aanvragen.
  • Ervaring met luchthavens, luchtvaart en de toeristische sector is een pré.
  • Uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands en Engels en liefst ook Papiaments.

Geïnteresseerd in deze functie?