Bestuursondersteuner - Freelance (parttime)

Vacature

Connect Business Advisory is voor Credit Union San Pedro (CUSP) op Curaçao op zoek naar een Bestuursondersteuner. Het kantoor van CUSP is gevestigd te Ascencion 7A (vlakbij Barber). Het betreft een parttime functie waarvoor een freelancer (zzp'er) gezocht wordt.


De Bestuursondersteuner is verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van het Bestuur en de Kantoormanager. De Bestuursondersteuner fungeert als een rustpunt en vertrouwenspersoon voor het Bestuur en de Kantoormanager en draagt bij aan een effectief lopende organisatie. De Bestuursondersteuner werkt samen met de medewerkers van de werkorganisatie en zorgt ervoor dat er verbinding is tussen mensen en dat er geen zaken blijven hangen. Daarnaast draagt de bestuursondersteuner bij aan het effectiever en efficiënter organiseren van de benodigde werkzaamheden, zonder dat er gaten vallen in de lopende dienstverlening aan de leden.


Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunt het bestuur en de Kantoormanager bij hun werkzaamheden, waarbij de nadruk ligt op het faciliteren van besluitvorming en het adviseren over strategische en operationele vraagstukken.
 • Draagt bij aan een goed lopende organisatie, waarbij de bestuursondersteuner ervoor zorgt dat de werkorganisatie de juiste (status)informatie tijdig verstrekt en afspraken worden vastgelegd en nagekomen.
 • Adviseert en denkt mee met collega's over hoe zij de gestelde doelen zo secuur mogelijk kunnen bereiken, het activeren en motiveren van collega's om zoveel mogelijk zelfstandig zaken op te pakken.
 • Toetst een groot aantal bestuurlijke stukken op samenhang en Governance, risico- en compliance-aspecten en adviseert hierover aan het bestuur en de Kantoormanager.
 • Fungeert als spil voor de processen rondom dienstverlening aan de leden en het escaleren van knelpunten met oog voor onderlinge verhoudingen en goede werkrelaties.
 • Onderzoekt, analyseert, structureert en signaleert mogelijke afwijkingen, knelpunten, kansen en bedreigingen voor de coöperatie en geeft hierop een advies.
 • Draagt bij aan de naleving van wet- en regelgeving, beleid en procedures van de kredietunie en het onderhouden van contact met toezichthouders en andere externe partijen.
 • Draagt bij aan het opstellen van jaarplannen, begrotingen en periodieke rapportages en het bewaken van de voortgang hiervan.
 • Het aansturen van projecten en werkgroepen binnen de kredietunie.
 • Behartigt de belangen van de leden door middel van ondersteuning van het bestuur en de Kantoormanager bij overleg met de leden en het signaleren van eventuele knelpunten of kansen voor de leden.
 • Draagt zorg voor het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van de Kantoormanager. Rapporteert bijzonderheden direct aan de Kantoormanager.
 • Draagt bij aan een professionele en prettige werksfeer binnen de organisatie en een goede onderlinge communicatie en samenwerking.
 • Volgt nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden.


Profiel

 • Een afgeronde HBO/WO -opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, Management, Rechten of Financiën.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een financiële instelling, bij voorkeur in een coöperatieve omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor verhoudingen, zowel intern als extern.
 • Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen op het gebied van Governance, risico- en compliance-aspecten.
 • Affiniteit met de maatschappelijke sector.
 • Analytisch sterk en in staat om complexe vraagstukken te doorgronden en helder te presenteren aan het bestuur en andere belanghebbenden.
 • Ruime kennis van het opstellen van jaarplannen, begrotingen en periodieke rapportages.
 • Uitstekende projectmanagementvaardigheden en ervaring met het aansturen van projecten en werkgroepen.
 • Uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, beleid en procedures in de financiële sector en affiniteit met de coöperatieve gedachte.
 • Ervaring met bestuurs- en directieondersteuning.
 • Bereid om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en het volgen van trainingen en opleidingen om kennis en vaardigheden bij te houden.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.


Kwalificaties en vaardigheden

 • Analytische vaardigheden: in staat om bedrijfsprocessen te analyseren en trends en afwijkingen te signaleren.
 • Communicatievaardigheden: uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels om effectief te communiceren met interne en externe belanghebbenden.
 • Organisatorische vaardigheden: uitstekende organisatorische en planningsvaardigheden, met aandacht voor detail en het vermogen om prioriteiten te stellen en te multitasken.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, in staat om relaties op te bouwen en te onderhouden met interne en externe belanghebbenden.
 • Politieke sensitiviteit: een goed gevoel voor verhoudingen en politieke sensitiviteit om effectief te kunnen werken binnen de coöperatie.
 • Samenwerkingsvaardigheden: goede samenwerkingsvaardigheden, met het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Hands-on mentaliteit: hands-on mentaliteit, met het vermogen om snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden en prioriteiten.
 • Proactiviteit: proactieve houding, waarbij het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en het vermogen om zelfstandig te werken.
 • Projectmanagement: vaardigheden in projectmanagement en procesverbetering en in staat zijn om projecten succesvol te leiden en te coördineren.
 • Flexibiliteit: flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een dynamische omgeving.
 • Betrokkenheid: bereidheid om extra uren te werken indien nodig om doelen te bereiken en taken uit te voeren.
 • Probleemoplossende vaardigheden: vermogen om problemen te identificeren en op te lossen op een effectieve en efficiënte manier.
 • Innovatie: vermogen om nieuwe ideeën te genereren en creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen.
 • Timemanagement: vermogen om tijd effectief te beheren en deadlines te halen.
 • Leiderschap: vermogen om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden om gemeenschappelijke doelen te bereiken.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

 • Een afgeronde HBO/WO -opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, Management, Rechten of Financiën.
 • Uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, beleid en procedures in de financiële sector en affiniteit met de coöperatieve gedachte..
 • Vriendelijk, integer en discreet.
 • Affiniteit met de maatschappelijke sector.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Geïnteresseerd in deze functie?