Vacature

Connect Business Advisory is voor Credit Union San Pedro (CUSP) op Curaçao op zoek naar een Bookkeeper. Het kantoor van CUSP is gevestigd te Ascencion 7A (vlakbij Barber).


Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Draagt zorg voor de uitvoering van financieel-administratieve werkzaamheden. Verwerkt in dit kader onder meer financiële transacties, bankgegevens en klantgegevens.
 • Staat bezoekers aan de balie te woord en beantwoordt vragen.
 • Staat leden te woord aan de kassa en draagt zorg voor het verwerken van transacties en verzoeken.
 • Controleert documenten van (toekomstige) klanten op juistheid en volledigheid en kopieert deze zo nodig.
 • Draagt zorg voor het afhandelen van nieuwe inschrijvingen. Staat in dit kader kandidaat-leden te woord aan de balie en faciliteert het inschrijvingsproces.
 • Draagt zorg voor de administratieve verwerking van de inschrijving van nieuwe leden en zorgt voor de incasso van de inschrijvingskosten.
 • Maakt ontvangstbewijzen/kwitanties voor betalingen.
 • Draagt zorg voor het verwerken van mutaties in het kader van onder meer leningen, voorschotten en andere mutaties.
 • Draagt zorg voor het bijwerken van overzichten op grond van verschillende administratieve en financiële transacties.
 • Controleert klantgegevens van leden.
 • Maakt incasso-overzichten en voert incassowerkzaamheden uit.
 • Verwerkt relevante gegevens in Excelbestanden.
 • Draagt zorg voor de afstemming van Excel-overzichten met QuickBooks-rapportages.
 • Verzorgt het sorteren van vouchers van ledenmutaties en draagt zorg voor de archivering ervan.
 • Registreert ontvangen documenten.
 • Draagt zorg voor de opstelling van maandoverzichten van de balietransacties.
 • Draagt zorg voor de verwerking van stortingen en opnames van de maand in Excel (aandelen).
 • Draagt zorg voor het controleren en/of opbergen en/of archiveren van bankafschriften, stortingsbewijzen, lidmaatschapskaarten en andere documenten.
 • Verwerkt mutaties in de ledenadministratie en in andere overzichten gerelateerd in bijvoorbeeld aanmelding, wijziging en afmelding.
 • Neemt contact op met leden in het kader van betalingsherinneringen.
 • Draagt zorg voor archivering van documenten conform afgesproken richtlijnen en vastgestelde procedures.
 • Draagt zorg voor het opmaken van dagelijkse mutatieoverzichten.
 • Verwerkt uitschrijvingsaanvragen.
 • Draagt zorg voor het uitvoeren van diverse controles en steekproeven gerelateerd aan de ledenadministratie, de terugbetaling van leningen en de financiële administratie.
 • Registreert en archiveert correspondentie..
 • Draagt zorg voor het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van de Manager. Rapporteert bijzonderheden direct aan de Manager.
 • Ondersteunt de Manager bij de uitvoering van een veelheid aan taken, onder meer in de voorbereiding van de ALV, de eindejaarscontrole van het saldo van alle beschikbare boekjes en de afsluiting van het boekjaar.


Profiel

 • Een afgeronde financieel-administratieve MBO opleiding of vergelijkbaar.
 • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
 • Vriendelijk, integer en discreet.
 • Kennis van financieel-administratieve processen.
 • Vaardigheid in de uitvoering van boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden.
 • Analytische en organisatorische vaardigheden.
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages, overzichten, notulen en verslagen.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

 • Een afgeronde financieel-administratieve MBO opleiding of vergelijkbaar.
 • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
 • Vriendelijk, integer en discreet.
 • Kennis van financieel-administratieve processen.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Geïnteresseerd in deze functie?