Time Management

Time Management komt in verschillende van onze diensten terug, waaronder:


- Kortdurende coaching - Veel medewerkers en leidinggevenden hebben Time Management als een van hun aandachtspunten.

- Personeelsbeoordeling Online - Tijdens beoordelingstrajecten worden medewerkers hierop regelmatig aangesproken.


null

Wat is Time Management?

Time management is het proces van plannen en organiseren van de tijd die je nodig hebt voor het uitvoeren van bepaalde taken en projecten. Het stelt je in staat efficiënter en slimmer te werken zodat je meer gedaan krijgt in minder tijd, zonder kwaliteitsverlies of stress.

Wat is Analysis Paralysis?

Letterlijk betekent dit analyse-verlamming. Er wordt ook wel gesproken over 'paralysis by analysis'.

Dit gaat over situaties waarin te uitvoerig en in teveel detail geanalyseerd, doordacht en heroverwogen wordt, op zoek naar een perfecte oplossing. Hierdoor worden beslissingen uitgesteld of zelfs helemaal afgesteld. Ook komt men niet toe aan de uitvoering van taken."

Men wordt dus verlamd door een perfectionistische analysedrift.

Wat wordt bedoeld met een stille to-do list?

De stille to do list is een concept dat bedacht is door Fumio Sasaki, de auteur van het boek Goodbye, Things: On Minimalist Living. Dit type to do list list bestaat niet uit taken die je er zelf bewust op hebt gezet, maar uit taken die je worden opgedrongen vanuit je omgeving.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een rommelig bureau dat nog opgeruimd moet worden, afbladderende verf op raamkozijnen die onderhoud nodig hebben, of een rood bolletje naast het mailbox-icoontje op je computer dat je erop wijst dat je nog 1249 ongeopende berichten hebt...

Wat is de 80/20 regel?

De 80/20 regel is ook wel bekend als het 'Pareto Principe'.

De Italiaanse Vilfredo Pareto stelde begin 1900 vast dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking. Het Pareto Principe was daarmee geboren.

De 80/20 verhouding is op heel veel aspecten toepasbaar: Het gaat erom dat 80% van de uitkomsten vaak verklaard kan worden door 20% van de oorzaken.

Voorbeelden: zijn:

- In een schoolklas: 20% van de kinderen veroorzaakt 80% van het lawaai.
- In een bedrijf : 20 % van de werknemers zorg voor 80% van het verzuim.
- In een restaurant: 20% van de menu-items zorgen voor 80% van de omzet.
- In een verkoopteam: 20% van de verkopers zorgen voor 80% van de verkopen.
- In het milieu: 20% van de bedrijven zorgen voor 80% van de vervuiling.
- In klantenservice: 20% van de klanten zorgt voor 80% van. de klachten.
- In het verkeer: 20% van de automobilisten zorgt voor 80% van de aanrijdingen.

In het kader van Time Management en Productiviteit is de 20/80 regel heel belangrijk!

Wat is de wet van Parkinson?

Parkinson's Law, oftewel de Wet van Parkinson, stelt dat een taak net zolang duurt als de tijd die beschikbaar is om het werk uit te voeren.

"Work expands to fill the time available for its completion"

Als je een week krijgt om een taak uit te voeren, dan zal de taak vaak ook pas over een week uitgevoerd zijn. Terwijl als je voor diezelfde taak twee dagen krijgt, ..... je raadt het al!

En dit herkennen we allemaal: Als je tot de laatste dag wacht met iets, dan zal het ook maar één dag in beslag nemen.

Heeft u vragen over onze kortdurende coachingstrajecten of over Personeelsbeoordeling Online? Neem dan gerust contact met ons op.


When it matters, you Connect!