Projectmanager Gebiedsontwikkeling


Vacature

Connect Business Advisory is voor een overheidsorganisatie op Curaçao op zoek naar een Projectmanager Gebiedsontwikkeling. De Projectorganisatie Gebiedsontwikkeling is een dynamisch team waarbinnen alle collega’s nauw met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen.


Taken en verantwoordelijkheden

De Projectmanager Gebiedsontwikkeling:

• Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aansturing en uitvoering van gebieds(her)ontwikkelingsprojecten en eventuele andere projecten van infrastructurele/bouwkundige aard.

• Is verantwoordelijk voor het opstellen van projectuitvoeringsplannen, zorgt voor het inrichten, samenstellen en aansturen van de projectorganisatie en het opstellen van de begroting van de Projectorganisatie Gebiedsontwikkeling.

• Stemt inhoudelijk, procedureel en procesmatig de verschillende projectactiviteiten op elkaar af (eventueel in verschillende deelprojecten).

• Voert overleg met de opdrachtgever (de Regering van Curaçao) en de projectteams.

• Is verantwoordelijk voor het beheer van beschikbare middelen, en draagt zorg voor het opstellen en aangaan van contractuele verplichtingen.

• Ziet toe op een degelijk en actueel beheer van de grondexploitatie van ieder project.

• Draagt zorg voor de voortgang en kwaliteit van de verschillende projecten en bewaakt de hoofdlijnen hiervan.

• Draagt zorg voor het opstellen van en verstrekt managementinformatie, draagt zorg voor de informatievoorziening vanuit het project naar de staande organisatie, het management en/of de ambtelijke leiding.

• Schrijft stukken voor bestuurlijke besluitvorming aangaande gebiedsontwikkeling en signaleert kansen in de markt.


Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en CV via onderstaand sollicitatieformulier indienen.
Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.


Functievereisten

  • Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
  • WO/HBO-opleiding in de richting van Planologie, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed of een vergelijkbare opleiding.
  • Ruime kennis van ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen; bij voorkeur ervaring binnen de overheid.

  • Uitstekende kennis van projectmatig werken binnen het publieke domein, inclusief procesregie en -management, aansturing van projectleiders en contractmanagement.

  • Uitstekende taalvaardigheid.

Geïnteresseerd in deze functie?