Waarom gaat het vaak mis met de beoordeling van personeel?
31 januari 2023 

Waarom gaat het vaak mis met de beoordeling van personeel?

Er zijn verschillende dingen die mis kunnen gaan bij het beoordelen van personeel:

  • Objectiviteit: Beoordelaars kunnen bevooroordeeld zijn en daardoor objectief beoordelen. Dit kan leiden tot onjuiste beoordelingen en verkeerde conclusies.
  • Onvoldoende informatie: Beoordelaars kunnen onvoldoende informatie hebben om een betrouwbare beoordeling te kunnen geven. Dit kan het gevolg zijn van gebrek aan communicatie, gegevens of observaties.
  • Onvoldoende beoordelingstraining: Beoordelaars die niet goed zijn opgeleid om te beoordelen, kunnen niet de juiste vaardigheden en methoden toepassen. Dit kan leiden tot onbetrouwbare beoordelingen.
  • Onvoldoende tijd: Beoordelingen vereisen tijd en aandacht. Als beoordelaars overbelast zijn of geen voldoende tijd hebben om de beoordelingen grondig uit te voeren, kunnen de beoordelingen niet betrouwbaar zijn.
  • Onvoldoende aandacht voor persoonlijke groei: Beoordelingen moeten gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling. Als beoordelingen te veel gericht zijn op fouten en negatieve aspecten, kunnen ze de motivatie van het personeel aantasten in plaats van bevorderen.
  • Onvoldoende follow-up: Beoordelingen moeten gevolgd worden door actie en begeleiding om de verbeteringen aan te moedigen. Als er geen follow-up plaatsvindt, kunnen de beoordelingen nutteloos zijn.

 

Om te voorkomen dat deze problemen optreden, is het belangrijk om een systematische en objectieve beoordelingsprocedure te hebben, beoordelaars op te leiden en tijd en middelen te investeren in de beoordelingen. Zorg er ook voor dat de uitvoering van de gesprekken goed gaat en de schriftelijke vastlegging ervan goed gebeurt. Meer lezen? Ga naar www.personeelsbeoordeling.com.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen