Personeelsbeoordeling | E-book

Onderstaand e-book geeft informatie en tips aan HR managers Directeuren en leidinggevenden over de personeelsbeoordeling. Het e-book is gratis te downloaden.


Wij gebruiken bij onze klanten voor de beoordeling van personeel steeds vaker de software PB Online. Dit verbetert de uitvoering en vastlegging van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken enorm.

E-book over de beoordeling van personeel

e-book

Beoordeling van personeel

Tips en adviezen voor Directies, HR Managers en Leidinggevenden

De beoordelingscyclus die iedereen kent. Maar dan digitaal! ✨

PB Online is ontwikkeld door een team van ervaren professionals op het gebied van HR, management, directievoering, organisatieadvies en systeemontwikkeling in verschillende sectoren en verschillende landen. 

HR en Directie kunnen in PB Online alle beoordelingen online inzien via een mooi dashboard. Bij de ouderwetse beoordelingen met pen en papier is het hebben van overzicht vaak een probleem. Maar met PB Online voor uw personeelsbeoordeling is dit verleden tijd. Beoordelen wordt zo makkelijker én beter!

Wilt u gaan starten met de beoordeling van uw personeel? Of wilt u de beoordelingen van uw personeel voortaan digitaal doen? We helpen graag! Het systeem is meertalig, in het Nederlands en Engels. Meer informatie is te vinden op www.personeelsbeoordeling.com.


Beoordeel beter met PB Online!