Bied ondersteuning

Er is veel geschreven over teambuilding. Maar hoe pas je de theorie toe in de praktijk? Onderstaand enkele praktische tips voor leidinggevenden ter versterking van hun team:

  • Zorg voor een goed ingerichte en aangename werkomgeving.
  • Onderzoek en bespreek problemen en knelpunten. Zoek gezamenlijk naar oplossingen.
  • Deel complimenten uit als daar reden voor is. Hanteer het principe: ‘ere wie ere toekomt’.
  • Beloon (uitzonderlijke) prestaties van teamleden. Laat het ook weten als prestaties onder de maat blijven.
  • Delegeer! Laat anderen taken uitvoeren die misschien eigenlijk bij jou als teamleider liggen. Door te delegeren, toon je vertrouwen en geef je anderen de kans te leren en te laten zien wat ze waard zijn.
  • Zorg voor een prettige en positieve werksfeer.

Vaak kan coaching van leidinggevende(n) helpen om de mensen binnen team(s) beter te laten functioneren.

Over de schrijver
Reactie plaatsen