Stimuleer samenwerking

Er is veel geschreven over teambuilding. Maar hoe pas je de theorie toe in de praktijk? Onderstaand enkele praktische tips voor leidinggevenden ter versterking van hun team:

  • Maak mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring samen verantwoordelijk voor een eindresultaat.
  • Communiceer en informeer! Leg besluiten uit en creëer betrokkenheid.
  • Geef het team bewegingsruimte en ontplooiingskansen:  hecht niet te zeer aan je positie als teamleider. Wees bereid macht af te staan als dat het functioneren van het team ten goede komt.
  • Zorg dat de werkplekken van teamleden dicht bij elkaar gelegen zijn. Daarmee stimuleer je informeel contact en collegiaal overleg.
  • Vraag anderen om hun inbreng bij het ontwikkelen van plannen of het oplossen van problemen en doe er ook iets mee.
  • Betrek teamleden bij het selectieproces van een nieuwe collega.

Vaak kan coaching van leidinggevende(n) helpen om de mensen binnen team(s) beter te laten functioneren.

Over de schrijver
Reactie plaatsen